top of page
Search
  • AsyLex

Meet our Team


«As the founder and CEO of AsyLex, I am deeply committed to the profound impact of the Ukraine Project.

This initiative stands as a testament to our dedication to empowering individuals who have fled dire circumstances - not only by helping them understand and assert their rights, but also by enabling them to support others as volunteer translators or

lawyers. «Through comprehensive training and capacity building, we are equipping these remarkable individuals with the tools they need to provide crucial legal aid to those who

champions justice for Ukrainian refugees but also nurtures a sense of empowerment and self-sufficiency within the very communities we aspire to serve.»


«Як засновник і генеральний

директор AsyLex, я глибоко

віддана потужному впливу українського проекту. Ця ініціатива є відображенням нашої відданості розширенню можливостей людей, які втекли від тяжких обставин - не лише допомагаючи їм зрозуміти та відстоювати свої права, але й дозволяючи їм підтримувати інших, як перекладачів-волонтерів чи юристів.Завдяки всебічному

навчанню та зміцненню потенціалу ми надаємо їм інструменти, необхідні для надання важливої правової доПомоги тим, хто її найбільше потребує. Цей проект не лише відстоює справедливість для українських біженців, але й виховує відчуття розширення можливостей і самодостатності в тих самих

громадах, яким ми прагнемо служити.»


«Since the full-scale Russian invasion, there are many Ukrainians in Switzerland who are encountering difficult situations while trying to find shelter. One of the most important things for people from Ukraine, who have had to leave their homeland, is having knowledge of their status as

'refugees' and the rights they have. Thanks to AsyLex, refugees receive legal support, including assistance with their social integration. As an AsyLex volunteer, I have experienced the profound dedication and unity of all the teams in their pursuit of success in protecting refugee rights in each individual case. The Ukraine Project provides an excellent opportunity to gain legal experience in resolving various cases.»


«моменту повномасштабного російського вторгнення, У Швейцарії є багато українців, які стрімко потрапляють у будь-які життєві ситуації, намагаючись знайти притулок. Одним із найголовніших речей для людей які були змушені залишити Українц, це почуття комфорту та безпеки, є знання статусу «біженця» та прав, які мають люди. Завдяки AsyLex, біженці отримали комплексну юридичну підтримку, зокрема у соціальній сфері. Працюючи в AsyLex, я бачила глибоку відданість і єдність усіх підрозділів задля кожної окремої справи для досягнення успіху у захисті прав біженців. Український проект - це чудова можливість отримати досвід у вирішенні різних справ законним шляхом.»

14 views0 comments

Comments


bottom of page